เกี่ยวกับโครงการฯ  บทความ   
     
  รุ่นที่ 13  
  ชื่อเรื่อง อ่าน
- คาเฟ่ผู้สูงอายุ : ศิรดา เหลืองอรุณ PDF
- น้ำตบสมุนไพรไทย :  ชฎาภรณ์ อิสระมโนรส PDF
- การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : ธัญรัศม์ อรุณสวัสดิ์ PDF
- ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นอกไก่ผสมสารสกัดจากถั่วขาว ตรา "G.I" : กรวรรณ พึ่งพุ่ม PDF
- บริษัท คิว ที เอส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นออกแบบและจัดการคิว : ศิโณรัฐ ภัสระ PDF
- Great Esports Training Center : ศุภรัตน์ สร้อยแสง  PDF
- Armistice Box ตู้รับจดหมายพัสดุอัตโนมัติ : กิตติทัต พิรุณมารุต PDF
- บริษัท Arigato green Central :  โสรัฐจิกา กาญจนนท์ PDF
- ธุรกิจวางแผนและจัดงานศพครบวงจร : ฆัสรา งามสิทธิพงศา PDF
- สลัดผลไม้สดเพื่อสุขภาพ : สุภชานันทน์ ปรียวุฒิเวช PDF
- ผลิตภัณฑ์แชมพูอาบน้ำสุนัขนาโนโดยใช้สารสกัดจากพืชธรรมชาติ ตรา "Green Pet" : ปริยากร อัศฤกษ์ PDF
- ห้างหุ้นส่วนจากัดขนมจีนฟรีดดรายซ์ (แม่ต้อย) :  ศรัณย์ภัคร์ โพธิ์กลิ่น PDF
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ลิปสติก ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร : ปฐมพร จอมคำศรี PDF
- นวัตกรรมผลิตภัณฑบะหมี่เย็นกึ่งสำเร็จรูป ตรา "Ichi Soba" : พิมพ์พร เลิศอำไพ PDF
-
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวความคิดด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในอนาคต : ยุวรีย์ ไชยลังกา
PDF
- การพัฒนาด้านการบริการของศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร : เยาวมาลย์ ประสานสรรพกิจ PDF
-  สถานบริการทำความสะอาดและเคลือบผิวหมวกกันน็อค บริษัท เฮลท์เมท จำกัด : พิศิษศักดิ์ วิเศษศุกล  PDF
- บริการรับส่งสินค้าสู่ร้านซ่อมผ่านแอปพลิเคชั่น : จิตปภา ถาวรสถิตย์ PDF
- แอปพลิเคชั่น Plant Planet Farm บริษัท โมฐาฟาร์มเทค จำกัด : ฐปนรรฑ์           ศรีบรรดิษฐ์ PDF
- การเปรียบเทียบลักษณะของหินอ่อนธรรมชาติและหินสังเคราะห์ ที่มีผลต่อความนิยมของกลุ่มสถาปนิก ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร : สุรีย์โพธ พฤทธิ์พหล  PDF
- นวัตกรรมการพิมพ์ลวดลาย ตกแต่ง เสื้อยืดด้วยระบบนวัตกรรมการจัดการ : บุญเรือน วรภัทรพาณิชย์ PDF
- ผักสลัดไฮโรโปรนิกส์ฟาร์มโฮมสลัด : มนิดา ศรีชาล PDF
- ผลิตเครื่องจักรและส่วนประกอบสำหรับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม : จีระศักดิ์ ภิญโญ PDF
- แพลตฟอร์มบริหารจัดการรถค้าปลีกเคลื่อนที่ : ศุภชัย จันทร์ใส PDF
- นวัตกรรมป้ายแสดงสถานะและติดตามพิกัดรถประจำทางอัจฉริยะ (Bus Intelligent Signage) : ดานัย เซาะวิเศษ PDF
- ธุรกิจครัวกลาง (Shared Kitchen) แบบครบวงจร : ไชยันต์ พิมเสน PDF
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเยลลี่มะนาวสกัดแท้ 100 % : ภัทร์ณรัฐ ธีรเรืองสุวรรณ PDF
- ฟาร์มผักสลัดออร์แกนิก บนดิน ออร์แกนิกฟาร์ม : สรุพันธ์ ประเสริฐสม PDF
- นวัตกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตสำหรับรถกอล์ฟ : ธเนศ ศรีวิรัญ PDF
- กาแฟสำเร็จรูปอุ่นร้อนด้วยตนเอง HEATCO : พีรพงศ์ อรุณสวัสดิ์ PDF
- โครงเหล็กสำเร็จรูป : อุมารินทร์ ขจรเพชร PDF
- อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะสำหรับผู้ปฏิบัติงานในทะเล (Smart Maritime Wearable) : ปณิฐิ พุทธชน PDF
- ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ตรา“ติกเพลน” : รัตน์เกียรติเจียรปิติภัทร PDF
- ทัศนคติและการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีเสมือน มนุษย์ AI ที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : สิทธิกร บุญตัน PDF
- ความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการรักษาทางแพทย์ แผนจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : ภูบดินทร์ สมภาร PDF