เกี่ยวกับโครงการฯการรับสมัครนักศึกษาใหม่

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม 

***เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ - 8 พฤษภาคม 2564***

การสมัครเรียน

  1. สมัครด้วยตนเอง  ณ  คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

  2. สมัครผ่านระบบออนไลน์    คลิกที่นี่ 

      **ตรวจสอบสถานะการสมัคร   คลิกที่นี่ 

***หมายเหตุ การสมัครผ่านระบบออนไลน์ จะต้องมีการชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์หรือ แอพพลิเคชั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์  :  วันที่ 8  พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  : วันที่  8  พฤษภาคม  2564

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ ลงทะเบียนเรียน  : วันที่  9  พฤษภาคม  2564

เปิดเรียน : วันที่  16  พฤษภาคม  2564

 เรียน  วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น. 

คุณสมบัติผู้สมัคร (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี) เรียน 2 ปี 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง
2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือคณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาเเล้วเห็นสมคารให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้


ติดต่อโครงการฯ

คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร.02-310-8234 , 086-310-2633 


 **สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการฯ