เกี่ยวกับโครงการฯการรับสมัครนักศึกษาใหม่

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม 

***ช่วงที่ 2 : เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ - 29 พฤศจิกายน 2561***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : 30 พฤศจิกายน 2561 

สอบสัมภาษณ์  :  2 ธันวาคม 2561 (อาคารศรีชุม ชั้น 1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  :  7 ธันวาคม 2561 : คลิกที่นี่

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ ลงทะเบียนเรียน  : 16 ธันวาคม  2561

แนะแนวการศึกษา : วันที่ 16 ธันวาคม 2561

เปิดเรียน : วันที่ 16 ธันวาคม 2561

 เรียน  วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. 

คุณสมบัติผู้สมัคร (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี) เรียน 2 ปี 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง
2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือคณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาเเล้วเห็นสมคารให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

การสมัครเรียน

1. สมัครด้วยตนเอง 

2. สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่ 

 

 

  **สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการฯ